Egzekucja komornicza – jak się odbywa?

komornik gliwice

Każda zadłużona osoba, która nie reguluje swoich zobowiązań, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później jej dług zostanie przekazany do komornika. Jak wygląda egzekucja komornicza? Czy można w jakiś sposób się przed nią uchronić?

Czym jest egzekucja komornicza?

Działania komornika nie kojarzą się z niczym przyjemnym, dlatego najlepiej ich unikać. Niestety, narażony jest na nie każdy z nas, nawet mimowolnie, na przykład na skutek kradzieży tożsamości.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny ma szczególne uprawnienia. Wśród nich znajduje się prowadzenie egzekucji komorniczej. Takich uprawnień nie mają windykatorzy, dlatego egzekucje komornicze mogą prowadzić jedynie osoby z tytułem komornika.

Pod pojęciem egzekucji komorniczej znajdują się działania skoncentrowane na odzyskaniu długu przez komornika. Dług ten może być odzyskany na różne sposoby, między innymi przez zajęcie oszczędności, wynagrodzenia czy mienia.

Egzekucja komornicza – warunki

Aby jednak doszło do egzekucji komorniczej, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Wierzyciel nie może po prostu udać się do kancelarii komornika i poprosić o odzyskanie długu od wierzyciela.

W pierwszej kolejności wierzyciel musi skierować sprawę do sądu. Dopiero wtedy, gdy sąd wyda nakaz zapłaty albo orzeczenie z klauzulą wykonalności, można skorzystać z usług komornika, przekazując do jego kancelarii odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Skuteczny komornik Gliwice – wierzyciele, którzy chcieliby skorzystać z usług komorniczych w Gliwicach, mają do dyspozycji wiele kancelarii. Ich adresy można znaleźć w internecie.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza, która najczęściej prowadzona jest na wniosek wierzyciela, rozpoczyna się od przekazania dłużnikowi informacji o jej wszczęciu. Dłużnik otrzymuje wtedy pisemne powiadomienie o sprawie.

Komornik może zająć:

  • oszczędności
  • wynagrodzenie, emeryturę lub rentę
  • mienie ruchome, na przykład samochód, wyposażenie domu
  • nieruchomości

W ramach postępowania komorniczego dłużnik jest zobowiązany do tego, aby wyjawić informacje o posiadanym mieniu. Jego ukrywanie może skutkować nałożeniem na niego kary finansowej.

Warto pamiętać o tym, że egzekucja komornicza związana jest z kosztami, które pokrywane są wtedy z zajętego majątku dłużnika. Koszty te mogą być bardzo wysokie, dlatego do oddania jest znacznie wyższa suma niż początkowy dług.

Należy też zaznaczyć, że komornik może wchodzić na teren należący do dłużnika, na przykład na jego posesję, do mieszkania. Gdy dłużnik sprzeciwia się, komornik może wejść na jego teren w asyście policji.